Nieuwe projecten
Nieuw project: Westfields Residential

Westfields Residential betreft een investering in de rezoning en grondontwikkeling ten behoeve van residentieel en commercieel vastgoed in Chantilly, Virginia, Verenigde Staten. Lokale partner Buchanan Partners zal 374 bouwkavels realiseren. Met een grote nationale huizenbouwer is reeds overeenstemming bereikt over de afname van 246 bouwrijpe kavels. De verwachte looptijd bedraagt 48 maanden en het verwachte rendement op jaarbasis 13,5% (11,1% IRR). De propositie is voltekend, deelname is niet meer mogelijk (participaties vanaf USD 50.000).

 

Categorie: Re-zoning en ontwikkeling voor residentiele en beperkte commerciële bebouwing

Start: 1 november 2019

Verwachte looptijd: 48 maanden

 

Verwacht rendement: 13,5% (IRR 11,3%) op jaarbasis

© 2014 Atlantic Realty

Statuten     Disclaimer     T: +31 (0)20 653 60 20     M: info@atlanticrealty.nl