top of page
Succesvolle strategie

 

De specifieke expertise van betrouwbare lokale partners en de jarenlange zakelijke relaties met hen zijn het grondbeginsel van Atlantic Realty voor succesvolle investeringen.

 

De partners zijn enerzijds voortdurend op zoek naar unieke investeringsmogelijkheden voor Atlantic Realty in hun eigen lokale vastgoedmarkt. Anderzijds ontwikkelen en managen de partners de geselecteerde projecten van Atlantic Realty optimaal, doordat zij als geen ander de vinger aan de pols kunnen houden.

 

Zo kunnen projecten succesvol worden geselecteerd en afgerond met een aantrekkelijk rendement voor de investeerder.

Missie

 

Met een professioneel team in Nederland en zorgvuldig geselecteerde lokale partners structureert Atlantic Realty vastgoedinvesteringen in de Verenigde Staten en Canada voor Nederlandse particulieren en zakelijke investeerders.

 

Uitgangspunten voor de investeringen zijn een beperkte investeringshorizon, een beheersbaar risicoprofiel, een duidelijke exitstrategie en een aantrekkelijk rendement. Daarnaast heeft Atlantic Realty kernwaarden benoemd die centraal staan in haar bedrijfsvoering.

 

Kernwaarden

Persoonlijk. Persoonlijk contact en heldere communicatie over de investeringsportefeuille en de voortgang van verschillende projecten.

Betrouwbaar. De integriteit van en de sterke samenwerking met een continue groep van professionele en ervaren partners in de Verenigde Staten en Canada staan voorop. Geen ‘one time deals’.

Transparant. Investeringen geschieden op basis van volledige transparantie, in structurering, informatieverstrekking en beloning van aanbieder, beheerder en lokale partners.

Deskundig. Gedegen kennis van Amerikaans en Canadees vastgoed door jarenlange ervaring en uitgebreid netwerk. Veelvuldig contact met lokale partners om continu op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de lokale markten.

Efficiënt. Een flexibele en daadkrachtige Nederlandse organisatie met sturing op continuïteit, reciprociteit en capaciteit om alert te reageren op ontwikkelingen in de markt.

Please reload

bottom of page